Gorionici za rezanje

  • Gorionici za rezanje se koriste za gasno rezanje čelika debljine do 300 mm.
  • Rezanje se izvodi na injektorskom principu, mlazom kiseonika pod pritiskom.
  • Kao gorivi gas koristi se acetilen, propan-butan ili zemni gas.
  • Gorionici se proizvode po narudžbini  u raznovrsnim oblicima i dužinama u zavisnosti od namene i eksploatacionih uslova.
  • Ispravan rad gorionika za rezanje garantuje samo upotreba univerzalnog držača 146.1

Tip 148.2 R

Gorionici

Tip 859

Gorionici

Tip 950

Gorionici