Plamenici

  • Plamenici za gasno zavarivanje koriste acetilen kao gorivi gas.
  • Plamenici se koriste za  zavarivanje metalnih limova debljine od 0.5 do 30 mm.
  • Plamenici se proizvode u osam veličina, za različite debljine materijala, i označeni su brojevima od 1 do 8.
  • Ispravan rad plamenika garantuje samo upotreba univerzalnog držača 146.1
  • Plamenici  tipa 147.3 i 147.4 namenjeni su radovima na manje pristupačnim mestima, kao što su zavarivanje u uglovima, cevima i na svim mestima gde osnovni  plamenici tipa 147.5, 147.7 i 147.8 ne mogu da se upotrebe zbog veličine.
  • Plamenici tipa 147.4 se lako savijaju i podešavaju u zavisnosti od položaja vara.

Tip 147.3: 147.3.4

Plamenici

Tip 147.4: 147.4.4

Plamenici

Tip 147.5: 147.5.5

Plamenici

Tip 147.8

Plamenici

Plamenik za grejanje (TUŠ)

Plamenici

Plamenik tip 147.11.2;4;6 je namenjen za:

  • tvrdo lemljenje i predgrevanje pri zavarivanju
  • princip rada: Injektorski – pod visokim pritiskom
  • gorivi gas: Acetilen ili Propan-Butan