Dizne – mlaznice

U radu sa mlaznicama obratiti pažnju na redosled otvaranja ventila za gasove. Kod paljenja gorionika prvo otvoriti ventil za kiseonik, a potom ventil za gorivi gas. Kod njegovog gašenja, prvo zatvoriti ventil gorivog gasa, a zatim ventil kiseonika.

Dizne za ručno rezanje Tip 859

Dizne mlaznice

Dizne za mašinsko rezanje Tip 966

Dizne mlaznice