U oblasti propan-butana, preduzeće je tokom dvadeset pet godina rada zauzelo značajnu poziciju na domaćem tržištu.

Kompanija Milojević je 1992. god. u poslovnom centru Gilje, na putu između Ćuprije i Jagodine,  započela svoj razvojni put, otvorila svoju prvu punionicu tečnog naftnog gasa sa skladištem boca i stanicu za snabdevanje vozila tečnim naftnim gasom i time svoju delatnost proširila i na tu oblast.
Preduzeće danas poseduje jedanaest poslovnih centara.
U svakom od poslovnih centara se nalazie magacini za prodaju propan butana i tehničkih gasova u bocama dok se u šest poslovnih centara  nalaze i stanice za TNG (auto gas).
Ono što karakteriše Kompaniju Milojević, o čemu se najviše vodi računa, jeste kvalitet gasa koji se prodaje. Takvim pristupom pridobili smo veliki broj stalnih kupaca.