Ugljen-dioksid

Ugljen DioksidUgljen dioksid (CO2) je inertan gas, bezbojan, bez mirisa,  kiselog okusa. U boci se ugljen dioksid nalazi u faznoj ravnoteži tečnost-gas.To znači da je u donjem delu boce tečni ugljen dioksid ukoliko boca stoji uspravno.Pritisak punjenja u boci zavisi od spoljnje temperature, a iznosi od 70-150 bara.
Zabranjeno je izlagati bocu sa ugljen dioksidom vatri, drugim izvorima toplote ili uticaju sunčeve svetlosti jer se usled zagrevanja naglo podiže pritisak u istoj. temperatura izlaganja boca nebi trebalo da prelazi 52 °C.

CO 2 je netoksičan u većim koncentracijama iznad 5000 ppm, zbog smanjene količine kiseonika može biti vrlo opasan – gušenje. Na 4% CO 2 u vazduhu može prouzrokovati, glavobolju i vrtoglavicu. Dok sadržaj 8-10% CO 2 u vazduhu dovodi do nesvestice i smrti.
Pri pritisku 1 bar i temperaturi 15 °C gustoća CO2 je 1,97 kg/m^3 i za 50% je teži od vazduha  pa u zatvorenoj prostoriji pada na pod, ispunjava je, te tako može istisnuti vazduh, iz tog razloga potrebno je obezbediti dobru ventilaciju skladišta.
Iz gasovitog stanja pod dejstvom pritiska prelazi u tečno stanje, a pri intenzivnom hlađenju iz tečnog stanja prelazi u čvrsto stanje – suvi led.
Potrošnja ugljen dioksida ne treba da premašuje 3 kg/h, a ukoliko se želi veća količina ugljen dioksida treba koristiti boce sa sondom za korištenje tečnog ugljen dioksida koristiti isparivač. Jedan (1) kg tečnog CO2 daje cca 550 l plina.

Boce ugljen dioksida moraju biti obojene sivom farbom.

Ne dozvoljava se totalno pražnjenje boca, u boci uvek mora zaostati količina koja daje pritisak od 0,5-1,0 bara.
Dobija se prečišćavanjem sirovog ugljendioksida iz prirodnih izvora ili iz procesa hemijske industrije
(destilacijom alkohola).

Velike količine ugljen dioksida koriste se u prehrambenoj industriji za proizvodnju gazirane voda i ostalih bezalkoholnih osvežavajućih pića i kao zaštitni plin u proizvodnji i pakovanju hrane i protiv požarnim sistemima.