Ključ br. 27

Ključ br.27Omogućava montiranje regulatora pritiska na ventil plinske boce tj. koristi se kod odvijanja zaštitne čep matice i stezanja holender matice regulatora pritiska na priključni ogranak ventila plinske boce.

UPOZORENJE!
Zaštitna čep matica i holender matica imaju levi navoj odnosno stezanje i odvijanje matica je obrnutog smera od uobičajnog.