Argon

ArgonArgon (Ar) je jedno-atomski gas bez boje,mirisa i ukusa. Hemijski ne reaguje sa drugim elementima pa se kaže da je inertan. Ima težinu 1,784 kg/m3 pa kako je teži od vazduha u zatvorenoj prostoriji može smanjiti koncentraciju kiseonika, ali sam po sebi nije otrovan. Isporučuje se u čeličnim bocama pod pritiskom od 150 i 200 bara, pri čemu u bocu staje 10 kg argona. Boce argona se ne prazne do kraja, već se uvek ostavlja dovoljan nad-pritisak da se spreči prodiranje vazduha  u bocu.

Dobija se rektifikacijom tečnog vazduha (kiseonične frakcije) na temperaturi ispod -185°C. Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju. Inertan i ne reaguje ni pod kojim standardnim tehnološkim uslovima. Na -186°C i 1,013 bar je u tečnom stanju.

Argon kod visokih pritisaka pokazuje „realno“ ponašanje koje odstupa od idealnog plinskog zakona. To uzrokuje između ostalog i to da boca kod 200 bar sadrži ca. 7 % više argona nego što bi bilo za očekivati na temelju idealnog plinskog zakona.

Najčešće se primjenjuje u tehnici zavarivanja, čist ili u gasnim smesama sa CO, CO2, H2 i N2;