Upotreba gašenog kreča

Kompanija Milojević Gile-Gas, pri proizvodnji acetilena tehničkog gasa za potrebe zavarivanja u industriji kao nusproizvod reakcije dobija gašeni kreč Ca(OH) 2 koji se smatra otpadom.

Ovaj kreč se skladišti u posebne taložne krečne jame koje služe samo za tu namenu.

Gašeni kreč se dobija po hemijskoj reakciji:
CaC 2 + 2HO2 = C2H2 + Ca(OH)2

Ovakva vrsta gašenog kreča koristi se u građevinarstvu za malterisanje i zidanje a posebno se pokazao dobrim u poljoprivredi kao sredstvo koje smanjuje kiselost  i reguliše pH vrednost zemljišta.

Posebno treba istaći da je sa ekonomske strane upotreba gašenog kreča višestruko isplativija od upotrebe komadnog kreča iz razloga što je cena nabavke gašenog kreča niža od cene nabavke komadnog kreča jer gašeni kreč iz Kompanije Milojević dobijate besplatno.

Na zahtev kupaca gašeni kreč, dopremamo cisternama zapremine 3 m³. Rebrastim crevom gašeni kreč se istače iz cisterne na lokaciji kupca. Upotrebom gašenog kreča znatno se olakšava proces pripreme i distribucije sa ekonomskog i ekološkog aspekta.

Za potrebe Kompanije Milojević izdato je  uverenje o utvrđivanju otpada u kojem je konstatovano da  je gašeni kreč otpad iz proizvodnje acetilena i da nije opasan  za upotrebu.

Posebno treba istaći da se labartoriska ispitivanja gašenog kreča vrše prilikom svake nabavke kalcijumkarbida i nakon taloženja, tako da su sa ekološke strane i u cillju zaštite životne sredine ispunjeni svi uslovi.