Regulacioni ventili

Regulacioni ventili sa pokazivačima pritiska montiraju se na boce sa tehničkim gasovima i služe za redukciju pritiska gasa u boci na radni pritisak potreban za rezanje, zavarivanje i druge namene. Regulacioni ventili rade na principu povratnog dejstva. Slike Vam omogućavaju pravilan izbor željenog regulacionog ventila.

Acetilen TIP 436.6

Regulacioni ventil

Propan butan TIP 851

Regulacioni ventil

TIP 311 (O2, N2, CO2, Ar)

Regulacioni ventil