Energetska vrednost plina

Energetska vrednost plinaPropan-Butan ima niz prednosti u odnosu na druge energente, naročito ako se njegova eksploatacija sagleda sa ekonomskog, energetskog, ekološkog i tehničkog aspekta!

Ujedno Propan-Butan ima najveću kalorijsku vrednost u odnosu na sve druge energente:

Propan-butan 1 kg = 12,8 kWh
Zemni gas 1 m3 = 10 kWh
Lož ulje 1 l = 10 kWh
Ugalj 1 kg = 9,9 kWh
Drva 1 kg = 5,5 kWh

1 kg propan-butan plina zamenjuje:

3 – 6 kg drva
1,5 – 2 kg uglja
1,12 l lož ulja
12,8 kW električne energije

Energetska vrednost plina