Acetilen

Acetilen (C2H2) se dobija razlaganjem kalcijum karbida vodom, čišćenjem gasa i rastvaranjem pod pritiskom u odgovarajućoj ambalaži ili se dobija kroz proces pirolize ugljovodonika. Uskladišten je u čelične boce tako da je rastvoren u acetonu, na taj način omogućeno je bezbedno korišćenje acetilena, koji  otparava iz acetona i dolazi na trošilo. Radi obezbeđenja otparavanja prilikom korištenja neophodno je da boca stoji nagnuta (na kolicima) pod uglom 45° čime se postiže najveća površina otapanja.
Acetilen je bezbojan gas, nije otrovan, ali u visokim koncentracijama ima opojno dejstvo. Udisanje čistog acetilen uzrokuje glavobolju, mučninu i povraćanje. Ima karakterističan miris koji podseća na beli luk, te ukoliko se oseti odmah se mora pronaći uzrok ispuštanja istog  i kvar otklonuti.

Zbog izetno visoke temperature plamena acetilen se koristi za autogeno zavarivanje i rezanje.
Skladištiti acetilen u posebne prostorije , ventili na boci moraju biti zaštićeni  kapom. Boce acetilena moraju biti obojene belom/kesten bojom a težina jedne boce sa ventilom je 70 kg. Nije dozvoljeno zagrevanje boca niti držanje istih pod uticajem bilo kakve toplote koja bi mogla izazvati povećanje temperature veće od 35°C.
Acetilen je uskladišten u čelične boce pod pritiskom od 15 do 18 bara u rastvorenom stanju. Priključak na ventilu je izveden tako da se koristi viljuškasta stezaljka (uzengija).
Acetilen u dodiru sa bakrom stvara spoj tzv. eksplozivni bakar koji je crvene boje i taloži se na zidove bakrene cijevi kroz koju prolazi acetilen. Pri mehaničkim udarima eksplozivni bakar može eksplodirati pa zbog toga treba izbegavati bakarnu armaturu (redukcioni ventil, cevi za dovod) pri korišćenju acetilena.

Zabranjeno je pražnjenje boce ispod 2 bara.

Pod normalnim uslovima je gas, stabilan je i lakši je od vazduha. Minimalna temperatura paljenja je 305°C. Temperatura plamena je pri stehiometrijskom  sagorevanju 2590°C. Granica eksplozivnosti je 2,2-85% na 20°C i 1,013 bara.

Rad sa acetilenom podleže posebnim propisima. Nije  dozvoljeno  naglo pražnjenje suda, mehaničko udaranje i nekontrolisano menjanje odnosa volumen – pritisak u zatvorenom prostoru.

Fabrika Acetilena