Sigurnost kod rukovanja sa plinskim bocama

 • Bocu uvek držati uspravno
 • Prilikom zamene boce ventil zatvoriti
 • Zapaljivost spoja regulatora i boce proveriti isključivo sa sapunicom ili sprejom za tu namenu
 • U slučaju propuštanja plina, odvojiti bocu od trošila, naviti zaštitnu maticu i izneti bocu na otvoreno
 • Kod spajanja boce i trošila koristiti samo orginalne zaptivke i creva
 • Redovno kontrolisati spojeve (creva, regulator i sl)
 • Držati se upustva o rukovanju plinskim bocama
 • Ne držati bocu u zatvorenim podrumskim prostorijama, stepeništima ili blizu otvorenog plamena
 • Ne izlagati bocu temperaturi iznad 40 °
 • Pri zameni boce strogo je zabranjeno pušiti ili prilaziti s otvorenim plamenom
 • Ne spajati bocu bez regulatora

Postupak u slučaju nezgode

 • Bocu koja ispušta plin, iznesite na otvoreno, osigurajte od vatre te obavestite svog prodavača ili najbliže skladište plina
 • U slučaju požara, bocu iznesite na otvoreno i hladite mlazovima hladne vode.

Postupak u slučaju nezgode